Δήμητρα Συγγραφέας άρθρων

συντάκτης:
Δήμητρα
Δημοσιεύτηκε από:
1 Άρθρα

Άρθρα του συγγραφέα

  • Ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) είναι εξαιρετικά διαδεδομένη σεξουαλικώς μεταδιδόμενη μόλυνση. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της μόλυνσης είναι ότι για πολλά χρόνια δεν εκδηλώνεται.
    3 Μάρτιος 2020